Systemy sygnalizacji pożaru


Dla wielu firm i instytucji ochrona pożarowa jest jednym z najważniejszych zadań do realizacji w swej bieżącej działalności. Również przepisy o ochronie pożarowej coraz częściej wymuszają podjęcie działań ochronnych. Jednym z elementów tych działań jest wyposażenie obiektu w System Sygnalizacji Pożaru, którego zadaniem jest wykrywanie i sygnalizowanie zagrożeń pożarowych po odebraniu przez centralę informacji od zainstalowanych czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz wskazanie miejsca zagrożonego.

Po otrzymaniu sygnału alarmu centrala może uruchomić sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne (o ile są zainstalowane w systemie) oraz przesłać sygnał alarmu do stacji monitoringu lub do właściwych służb np. PSP. Za pośrednictwem przekaźników znajdujących się wewnątrz, centrala może uruchomić zewnętrzne, zabezpieczające urządzenia przeciwpożarowe oraz kontrolować ich stan.

Firma EL-TECH oferuje kompleksową pomoc w tym zakresie od fazy projektu poprzez instalację i uruchomienie systemu po stałą opiekę techniczną zawierająca okresowe przeglądy i reakcję na wypadek awarii. Oferujemy systemy firm POLON, INIM i SATEL które posiadają pełną zgodność z wymaganiami norm serii EN54 oraz Rozporządzenia MSWiA dotyczącego świadectw dopuszczenia i dzięki temu spełnienie wymagań odpowiednich przepisów przez naszych klientów.EL-TECH Spółka Jawna Kubis i Wspólnicy

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 166

tel. 62 738 45 51, fax 62 738 45 52

e-mail: